Подготовката за училище - актуален проблем в нормативните актове и инициативи на федералното правителство на Съединените американски щати. Инициативата "ПОдготвени за четене, подготвени за учене.


Михова, Маринела (2004) Подготовката за училище - актуален проблем в нормативните актове и инициативи на федералното правителство на Съединените американски щати. Инициативата "ПОдготвени за четене, подготвени за учене. Сб. от 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.298-308. ISBN 954-439-796-5


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  22726
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/