"Добър старт, успешно развитие" - една инициатива на администрацията на Дж. Буш


Михова, Маринела (2004) "Добър старт, успешно развитие" - една инициатива на администрацията на Дж. Буш Сб. 120 години Предучилищно възпитание. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.270-278. ISBN 954-439-796-5


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  22725
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/