Върху проблема за стратегиите на обучение


Михова, Маринела (2006) Върху проблема за стратегиите на обучение Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирик и Методий" Педагогически факултет, Т. 9, кн. 4 (2005). В. Търново: УИ " "Св. св. Кирик и Методий", 2006, с. 33-65, ISSN 0204-6369,


 
  Студия
  обучение, теории за учене, стратегиин на обучение, модел на обучение
 Издадено
  22724
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/