Рекламата - между маркетинга и изкуството.


Серезлиев, Стефан (2000) Рекламата - между маркетинга и изкуството. Медиа & реклама : Месечно списание; 1311-302X.- dek. (2000), с. 54-56, ISSN: C608-4397


 Анализират се рекламата като творчески ресурс в маркетинга, от една страна, и дизайна като творчески ресурс в рекламата и маркетинга.
  Статия
 реклама, дизайн, маркетинг, изкуство, творчески процес
 Издадено
  22720
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/