Factor ADVtm.


Серезлиев, Стефан (2001) Factor ADVtm. Медиа & реклама : Месечно списание, (2001), Декември, с. 38-39,; 1311-302X.- dek., ISSN: C608-4397.


 Очертават се и се анализират основните перспективи пред рекламата като специфичен творчески и мениджъвски фактор в модерния комуникационен процес.
  Статия
 реклама, мениджмънт, творчески процес
 Издадено
  22719
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/