Мениджмънт на дизайна [- ахилесова пета на рекламния бизнес в България].


Серезлиев, Стефан (2002) Мениджмънт на дизайна [- ахилесова пета на рекламния бизнес в България]. Медиа свят : Събития, анализи, личности. 2002, с. 32-33. Print ISSN: 1311-7483.


 Описва се и се анализират основните аспекти в мениджмънта на дизайна в контекста и пространството на съвременната рекламна агенция.
  Статия
 реклама, дизайн, визуални комуникации, творчески процес.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  22716
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/