Дизайнът, без който рекламата не може. Дизайнът, като ресурс в рекламата.


Серезлиев, Стефан (2001) Дизайнът, без който рекламата не може. Дизайнът, като ресурс в рекламата. Медиа свят: Събития, анализи, личности / 2001, Декември, Списания - Медиа ЕООД. ISSN 1311-7483. COBISS.BG-ID 1120236260. Print ISSN 1311-7483.


 Основните аспекти във взаимодействието между комуникационния дизайн и рекламата. Изследват се някои от съвременните противоречия между дизайна и рекламата, както и бъдещите перспективи на взаимодействие на творческо и мениджърско ниво.
  Статия
 Бранд, дизайн, комуникации, реклама.
 Издадено
  22715
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/