Развитие на психиката след края на юношеската възраст. Неизвестното в психиката. – В: Психологични перспективи. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 153–196. ISBN 954-775-693-1 ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1243594468 пълен текст https://yadi.sk/i/GR1sCFVTbE2kQw


Маджаров, Георги (2007) Развитие на психиката след края на юношеската възраст. Неизвестното в психиката. – В: Психологични перспективи. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 153–196. ISBN 954-775-693-1 ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1243594468 пълен текст https://yadi.sk/i/GR1sCFVTbE2kQw Велико Търново


 
  Студия
 
 Издадено
  22702
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/