Психологическа същност на усвояването на втори език. Изследователски проблеми и педагогически трудности, произтичащи от трудностите на психологията в изследването на усвояването на втори език и билингвизма. – В: Психология 2008. Библиотека "Диоген", 2008, 16 (1). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 32–63. Print ISSN: 1314-2763 COBISS.BG-ID 1230187236


Маджаров, Георги (2009) Психологическа същност на усвояването на втори език. Изследователски проблеми и педагогически трудности, произтичащи от трудностите на психологията в изследването на усвояването на втори език и билингвизма. – В: Психология 2008. Библиотека "Диоген", 2008, 16 (1). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 32–63. Print ISSN: 1314-2763 COBISS.BG-ID 1230187236 Велико Търново


 
  Студия
 
 Издадено
  22699
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/