Маркетинг и услуги на много нива в глобалните мрежови среди


Петрова, Мариана (2000) Маркетинг и услуги на много нива в глобалните мрежови среди Сборник от Научна Конференция “ИНТЕРНЕТ - среда за нови технологии”. – В. Търново, ред. Ради Кабаиванов, Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2000, т.6, с. 35-49, ISBN 954-524-244-2, COBISS.BG-ID 1037014244


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22697
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/