Значението интензивност и глаголната представка раз-.


Рабовянова, Теодора (2004) Значението интензивност и глаголната представка раз-. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2004, т. 42, кн. 1, с. 243-256. ISSN 0861-0029. COBISS.BG-ID - 1119811812


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  22696
 Теодора Рабовянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/