Възрастова периодизация на психичното развитие. – Педагогика, 2001, 5, с. 58–71. Print ISSN 0861–3982


Маджаров, Георги (2001) Възрастова периодизация на психичното развитие. – Педагогика, 2001, 5, с. 58–71. Print ISSN 0861–3982 София


 
  Статия
 
 Издадено
  22695
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/