Семантика и семантична парадигма на глаголната представка раз- в съвременния български език.


Рабовянова, Теодора (2004) Семантика и семантична парадигма на глаголната представка раз- в съвременния български език. Проглас. Велико Търново: 2000-2004, с. 98-135. ISSN - 0861-7902 COBISS.BG-ID - 1119668196


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  22694
 Теодора Рабовянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/