Структура на юношеската възраст. Сб. от научна конференция "Петнадесети майски четения: Дни на науката '2011", Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Том 1, Велико Търново, 21 май 2011 г. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 188–198. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1232486884


Маджаров, Георги (2011) Структура на юношеската възраст. Сб. от научна конференция "Петнадесети майски четения: Дни на науката '2011", Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Том 1, Велико Търново, 21 май 2011 г. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 188–198. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1232486884 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  22690
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/