Гълъбова, Д., В. Петрова и др. Моливко. Вече мога сам


Петрова, Веселинка (2004) Гълъбова, Д., В. Петрова и др. Моливко. Вече мога сам Велико Търново: Слово, (с. 3 – 19).


 Учебната книжка е разработена, за да подпомогне учителите при установяване на степените на готовност на 6 – 7-годишното дете за училище. Една част от предложените в нея материали за диагностика са предназначени за установяване на представите, знанията и уменията на бъдещите ученици да общуват и да изпълняват устно езикови задачи. Занимателните задачки по устна реч са разработени в единство с всички образователни направления, което позволява за всяко дете да се изчисли индивидуален коефициент и
  Учебник / Учебно помагало
 Диагностика на устната реч, предучилищна възраст
 Издадено
  2269
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/