Организационно технологични аспекти на Web базирано дистанционно обучение


Петрова, Мариана (2003) Организационно технологични аспекти на Web базирано дистанционно обучение Научни съобщения на СУБ – клон Добрич, ред.Д.Каменова, Добрич, 2003, т.5, кн.2, с. 445-448, ISSN 1311-2708, COBISS.BG-ID 1121134820


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22687
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/