Към въпроса за глаголната полипрефиксация в съвременния български език.


Рабовянова, Теодора (2000) Към въпроса за глаголната полипрефиксация в съвременния български език. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2000, т. 38, кн. 1, с. 405-416. ISSN 0861-0029. COBISS.BG-ID - 1119811812


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  22686
 Теодора Рабовянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/