Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници. – В: Психология и образование. Библиотека "Диоген", 2006, 1 (14), с. 141–152. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2006. Print ISSN 1314-2763


Маджаров, Георги (2006) Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници. – В: Психология и образование. Библиотека "Диоген", 2006, 1 (14), с. 141–152. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2006. Print ISSN 1314-2763 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  22685
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/