Качеството на обучение в контекста на внедряване на информационните технологии


Петрова, Мариана (2005) Качеството на обучение в контекста на внедряване на информационните технологии сп.Управление и образование. Доклади от Първа НПК Образование, Наука, Икономика и Технологии в глобализиращия се свят, отг.редактор: доц.д-р Апостол Апостолов, Бургас, 2005, Унив. “Проф. Асен Златаров”, Фак. "Обществени науки". т.1, с. 33-37, ISSN 13126121


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22683
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/