Възприемане на речта. – В: Психология 2009. Библиотека "Диоген", 2009, 1 (17), с. 48–76. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2009. Print ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1234248164


Маджаров, Георги (2009) Възприемане на речта. – В: Психология 2009. Библиотека "Диоген", 2009, 1 (17), с. 48–76. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2009. Print ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1234248164 Велико Търново


 
  Студия
 
 Издадено
  22682
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/