Open education and informatization


Петрова, Мариана (2003) Open education and informatization Anale ATIC-2002, Chisinau, Moldova, Evrica, vol.I (IV), 2003, p. 132-135, ISBN 9975-942-21-0, 422 p.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22681
 Мариана Петрова

1. М.Т. Димитров. ДЪЛБОКАТА МРЕЖА”ЗАПЛАХА ИЛИ ПОСЛЕДНАТА НИ НАДЕЖДА?. Сб. Статей XII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2019, т.2, 252 - 258

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/