Защо буксува интеграцията на българските роми? Сб. от научна конференция „Хармония в различията”. София,10.12.2018 г. Ред. Ж. Назърска, С. Шапкалова. София: Академично издателство „За буквите – о писменах”, 2018, с. 229 – 241, ISSN 2367-7899, COBISS.BG-ID - 1273744100


Нунев, Йосиф (2018) Защо буксува интеграцията на българските роми? Сб. от научна конференция „Хармония в различията”. София,10.12.2018 г. Ред. Ж. Назърска, С. Шапкалова. София: Академично издателство „За буквите – о писменах”, 2018, с. 229 – 241, ISSN 2367-7899, COBISS.BG-ID - 1273744100 София


 Разработката е скромен опит за насочване на заинтересованите страни към някои фундаментални проблеми, без решаването на които няма как ромската интеграция да тръгне в правилната посока, трайно и безвъзвратно във времето напред. Eдин от най-важните сред тях е свързан с нежеланието на властимащите да споделят с ромското население в България трите основни ресурса за успешна реализация (описани от Макс Вебер) – икономически (собственост, средства, имущество), властови (организационен опит и подготовка, умения, лоялност) и културен (образование, знание, квалификация, култивирани интелектуални способности). Правят се препоръки за излизане от омагьосания кръг.
  Доклад
 интеграция, роми, гетоизация, сегрегация, ресурси
 Издадено
  22679
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/