Прогностична сила на балообразуващите фактори за приемната кампания на курсанти в НВУ "Васил Левски"


Цветков, Димитър (2006) Прогностична сила на балообразуващите фактори за приемната кампания на курсанти в НВУ "Васил Левски" Военно-научен форум ... : с международно участие : сборник научни трудове = International Military Scientific Forum ... : Proceedings ISSN: 1313-0390.- 3 (2006), стр. 235-244


 
  Доклад
 
 Издадено
  22678
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/