Анализ на някои фактори на Интернет зависимостта при ученици и студенти


Цветков, Димитър (2008) Анализ на някои фактори на Интернет зависимостта при ученици и студенти Военно-научен форум ... : с международно участие : сборник научни трудове = International Military Scientific Forum ... : Proceedings ISSN: 1313-0390.- [za 2007] (2008), стр. 173-181


 
  Доклад
 
 Издадено
  22677
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/