Един модел на диференциация на клетка


Цветков, Димитър (1999) Един модел на диференциация на клетка Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев, ISSN: 1311-3321, 37, 8 (1999), стр. 57-64. COBISS.BG-ID: 1146717156


 
  Статия
 
 Издадено
  22676
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/