Note on the Goodwin's model


Цветков, Димитър (1999) Note on the Goodwin's model Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев ISSN: 1311-3321, 37, 8 (1999), стр. 49-56. COBISS.BG-ID: 1146719716


 
  Статия
 
 Издадено
  22675
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/