Едно доказателство на основната теорема за марковски вериги


Цветков, Димитър (2010) Едно доказателство на основната теорема за марковски вериги Годишник на Националния военен университет "Васил Левски", ISSN: 1312-6148.- 2010 (2010), стр. 112-114. COBISS.BG-ID: 1245320676


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  22674
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/