Надеждност на дидактически тестове


Цветков, Димитър (2010) Надеждност на дидактически тестове Годишник на Националния военен университет "Васил Левски" ISSN: 1312-6148, 2010 (2010), стр. 115-121. COBISS.BG-ID: 1245322212


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  22673
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/