Колко книги е издал Неофит Бозвели


Налбантова, Елена (2018) Колко книги е издал Неофит Бозвели Проглас, кн. 2, 2018 (год. ХХVII), с. 247-255. ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196


 Проследяват се фактите, подкрепящи тезата, че Н. Бозвели е издал не седем, а осем книги, вкл. не откритата до сега "Краткое тълкование на литургията"
  Статия
 Неофит Бозвели, книги, чума, Калофер, Самоков
 Издадено
  22672
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/