Технология за прилагане на образователни стандарти в обучението по Домашен бит и техника


Бузов, Емил (2008) Технология за прилагане на образователни стандарти в обучението по Домашен бит и техника София: Екип плюс ООД, 2008, 106 страници, ISBN 978- 954-9876-18-15, COBISS.BG-ID 1288570084


 Монографията дава възможност за прилагане на 6 образователни стандарта, които имат за цел да подпомагат (само)оценяването на педагогическия специалист
  Монография
 технология, стандарт, оценяване, самооценяване, качество
 Издадено
  22662
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/