Ефективното училище


Бузов, Емил (2004) Ефективното училище София: Екип плюс ООД, 2004, 78 страници, ISBN 954-9876-11-Х, COBISS.BG-ID 1288546276


 Настоящата студия дава възможност да даде отговор за същността, функцията и необходимостта от ефективното училище.
  Студия
 Ефективно училище, мисия, визия, цел и ценност
 Издадено
  22660
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/