Научната журналистика в епохата на постистината.


Андреева, Десислава (2018) Научната журналистика в епохата на постистината. Истини и лъжи за факти, новини и събития. Сборник с доклади от международна научна конференция. Т. 2, Русе: Регионална библиотека "Любен Каравелов", 2018, с. 268-278. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID:1287656676.


 Докладът разглежда състоянието и проблемите пред сектора на научната журналистика в съвременната информационна среда. Формулирани са част от по-общите причини за интензивния натиск, който фалшивите новини оказват върху този тип специализирана журналистика. Същевременно са посочени по-значимите последствия от влошеното качество на научната журналистическа продукция.
  Доклад
 научна журналистика, наука, постистина, фалшива новина, инфотейнмънт


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  22659
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/