Действия на учредителите от името на учредяваното юридическо лице


Баланов, Йордан (2011) Действия на учредителите от името на учредяваното юридическо лице De jure, 2011, №1, с. 72-84, ISSN: 1314-2593


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22656
 Йордан Баланов

1. Цитирано в: Тороманова, Ася. Процесуално правоприемство на страните на юридически лица, основано на чл. 227 ГПК. Проблеми, разгледани в теорията и съдебната практика. В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиян Таков. Ред. колегия: проф. дюн Екатерина Матеева, проф. дюн. Иван Русчев. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, с.562-585.ISBN: 978-954-07-4746-0, COBISS.BG-ID - 1292822244. Цитиранията са на с. 580

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/