Лихвата по търговското право.


Антонова, Анета (1998) Лихвата по търговското право. - Търговско право, 1998, №4, с.16-22, ISSN 0861-6892 (Print), COBISS.BG-ID 1152798180


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22653
 Анета Антонова

2. Сарафов, Павел. Физическото лице търговец. София: Сиби, 2012, 240 с., ISBN 978-954-730-802-2, COBISS.BG-ID 1248991716. Цитиранията са на с.188

1. Калайджиев, Ангел. Безкасовото плащане. София: Сиби, 1999, 552 с., ISBN 954-730-049-0, COBISS.BG-ID 1038453988 Цитиранията са на с. 154, 158, 159, 161

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/