Понятие за безвестно отсъствие


Баланов, Йордан (2016) Понятие за безвестно отсъствие De jure, 2016, №2, с.128-139, ISSN: 1314-2593


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22650
 Йордан Баланов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/