Началото, развитието


Теофилова, Марина (2013) Началото, развитието История на Факултет по изобразително изкуство УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. стр. 9-97 ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID 1266221028


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities
Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22646
 Марина Теофилова

1. Иванов, Даниел. Ролята и необходимостта от екип при реализирането на стенописни проекти в обучението по Стенопис на ФИИ във ВТУ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО” 20 – 21 ноември 2015 г. УИ, 2017 стр. 122-126 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188

2. Сталева,Велина. ВИТРАЖЕН АНСАМБЪЛ „СЕЗОНИ НА ЗНАНИЕТО”. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО „ПЛУРАЛИЗМЪТ В ИЗКУСТВОТО” 20 – 21 ноември 2015 г. УИ, 2017 стр. 68-77 ISBN 978-619-208-103-4 COBISS.BG-ID 1284937188

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/