Взаимодействия на изкуствата при приложение на информационни и комуникационни технологии за изграждане на интерактивни и детски музеи


Теофилова, Марина (2017) Взаимодействия на изкуствата при приложение на информационни и комуникационни технологии за изграждане на интерактивни и детски музеи Електронно списание за наука,култура и образование, УИ„св. Климент Охридски“, СУ,ФНПП, брой 8, година 2017, с.28-47 ISSN 2367-6396


 
  Статия
 
 Издадено
  22645
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/