Проблеми на ресоциализацията. В.Търново, Фабер, 2001, 184 с. ISBN 954-9541-89-4 COBISS.BG ID 1250351588


Хаджийски, Минко (2001) Проблеми на ресоциализацията. В.Търново, Фабер, 2001, 184 с. ISBN 954-9541-89-4 COBISS.BG ID 1250351588 У нас


 Монографична изследване на социално-педагогическата и психологическа помощ на изтърпяли наказание лишаване от свобода нерецидивисти.
  Монография
 затвор, осъден, освобождаване, ресоциализация
 Издадено
  22643
 Минко Хаджийски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/