Структурната политика и регионалното развитие на западноевропейските капиталистически държави.


Панушев, Емил (1986) Структурната политика и регионалното развитие на западноевропейските капиталистически държави. сп."Икономическа мисъл", кн. 5, 1986, с. 81-93.


 
  Статия
 
 Издадено
  22640
 Емил Панушев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/