Тенденции в развитието на регионалното програмиране в западноевропейските капиталистически страни.


Панушев, Емил (1985) Тенденции в развитието на регионалното програмиране в западноевропейските капиталистически страни. сп."Икономическа мисъл", кн. 3, 1985, с. 73-85.


 
  Статия
 
 Издадено
  22639
 Емил Панушев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/