Институционалната същност на правото като проявление на разширяването на границите на правното познание. Сб. от научна конференция "Право и граници", София, 15 май 2018 г. Ред. К. Д. Вълчев, Т. Колев, Я. Стоилов, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 46-53. ISBN 978-954-07-4543-5.


Чернева, Бойка (2018) Институционалната същност на правото като проявление на разширяването на границите на правното познание. Сб. от научна конференция "Право и граници", София, 15 май 2018 г. Ред. К. Д. Вълчев, Т. Колев, Я. Стоилов, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 46-53. ISBN 978-954-07-4543-5. София


 
  Доклад
 
 
  22638
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/