Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2001, 246 с. ISBN 954-524-306-6 COBISS.BG-ID 1039074020


Маджаров, Георги (2001) Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2001, 246 с. ISBN 954-524-306-6 COBISS.BG-ID 1039074020 Велико Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  22635
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/