New results for additive self-dual Type II codes over GF(4)


Върбанов, Златко (2006) New results for additive self-dual Type II codes over GF(4) Book of Abstracts for Annual Workshop "Coding Theory and Applications", Blagoevgrad, Bulgaria, 2006, p.24, ISBN 978-954-680-445-7


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  22632
 Златко Върбанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/