Петрова, В. Практикум по диагностика на способностите. (Учебно помагало за дистанционно обучение)., Велико Търново


Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Практикум по диагностика на способностите. (Учебно помагало за дистанционно обучение)., Велико Търново Велико Търново. Учебно помагало за дистанционно обучение


 В единство с лекционния курс са разработени задачи за семинарни упражнения и самоподготовка. Те са градирани по сложност и трудност, така че позволяват на студента сам да прецени равнището на своята готовност за изпита. Помагалото дискретно направлява самоподготовката на студента и го поощрява към сътрудничество с преподавателя.
  Учебник / Учебно помагало
 Диагностика на способностите
 Издадено
  2263
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/