Проф. д-р Лъчезар Георгиев: БИБЛИОГРАФИЯ


Георгиев, Лъчезар (2017) Проф. д-р Лъчезар Георгиев: БИБЛИОГРАФИЯ Публикувано в: ТРУДОВЕ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Обществени комуникации и информационни науки Том 8, 2016: Томът излязъл от печат юни 2017 г. На титулната страница: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017. Обемът на тома е 324 с.


 Цялостна библиография на проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев с пълни библиографски данни върху научното и художественото му творчество до юни 2017 г.
  Книга
 автор, книги, творчество, издания, научни публикации
 Издадено
  22625
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/