Chapter “Principles of Open Source Software"


Тодорова, Маргарита (2011) Chapter “Principles of Open Source Software" Multinational Undergraduate Team Work., pp 72-91). IOS Press Books, 2011, ISBN 978-1-60750-983-7 (print), ISBN 978-1-60750-984-4 (online), 181p.


 The main characters of open source software and the main prnbciples of writing open source projects are presented in this paper.
  Част от книга / Глава от книга
 Open Source Software, projects


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22622
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/