Chapter “Methods and tools for increasing the effectiveness of e-learning.


Тодорова, Маргарита (2011) Chapter “Methods and tools for increasing the effectiveness of e-learning. InTech E-learning, Croatia, 2011. 20 p.


 The methods of Increasing effectiveness of e-learning are presented in this chapter
  Част от книга / Глава от книга
 e-learning, effectiviness


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22621
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/