Cadet Training Vision of Leadership in Levski National Military University. – В: сборник „Лидерски практики”, под редакцията на Г. Карастоянов, София, ВИ, 2007, с.42-51, ISBN 978-954-509-404-0, COBISS.BG-ID 1229485540


Бораджиева, Елена (2007) Cadet Training Vision of Leadership in Levski National Military University. – В: сборник „Лидерски практики”, под редакцията на Г. Карастоянов, София, ВИ, 2007, с.42-51, ISBN 978-954-509-404-0, COBISS.BG-ID 1229485540 София


 В статията се представя програмата в направлението “Лидерска подготовка” по нов учебен план, която е разработена съобразно трите основни сфери на развитие на личността в процеса на обучение – когнитивната, социо-емоционалната и психомоторната. Обсъдени са петте модула на програмата, във всеки от които има и практическа подготовка на терен. Модулите започват от втори курс до завършването на курсантите. Практическата подготовка нараства във всеки следващ модул и се ръководи от преподавател-офицер, участвал в три задгранични мисии. Коментира се идеята за постигане на нов подход за изграждане на умения и нагласа за учене в условия на интегриран учебен процес.
  Доклад
 лидерска подготовка, развитие на лидера
 Издадено
  22620
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/