Петрова, В. Диагностика на способностите. (Учебник за дистанционно обучение). Велико Търново


Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Диагностика на способностите. (Учебник за дистанционно обучение). Велико Търново Велико Търново: Учебник за дистанционно обучение.


 Учебникът е предназначен за студентите от магистърската програма по Организация и управление на образованието. В него са разгледани методологически, методически и психолого-педагогически проблеми на формирането на човешките способности. Поставен е акцент върху тяхното диагностициране и създаване на условия в учебното заведение за проявяването и усъвършенстването им.
  Учебник / Учебно помагало
 Диагностика на способностите
 Издадено
  2262
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/