Методи и средства за повишаване ефективността на електронното учене.


Тодорова, Маргарита (2009) Методи и средства за повишаване ефективността на електронното учене. Сп. “Computer Engineering”, 2, 2009, стр.28-38.


 Разработени са методи за повишаване ефективността на електронното учене
  Статия
 ел. учене, ефективност


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22617
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/